Být jako řeka, jež plyne neslyšně uprostřed noci.

Nebát se v nočních tmách.

Zrcadlit hvězdy, jsou-li na výšinách.

A když nebesa ztěžknou mraky, jež jako řeka voda jsou,

i je zrcadlit bez hořkosti v pokojných hlubinách.“

 Manuel Bandeira

zářijový východ slunce Mallorca -Portocolom

 východ slunce Mallorca -Portocolom